När du handlar via den här webbshoppen godkänner du följande villkor:

Läs igenom villkoren noga innan du beställer någonting. Genom att du gör en beställning godkänner du dessa villkor.

Genom att göra en beställning hos Love me Tender intygar du att du är minst 18 år (eller har dina föräldrars tillåtelse att handla) och accepterar villkoren som gäller vid beställning hos Love me Tender. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av villkoren ska vara bindande om det inte avtalas skriftligen av Love me Tender.

Personlig information

All personlig information som du tillhandahåller kommer att hanteras av Love me Tender som ansvarig för dina personuppgifter .

Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditbedömning, att tillhandahålla erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för Love me Tender och Tictail och kommer inte att delas med tredje part .

Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att be Love me Tender om att radera eller korrigera uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera villkoren hos Love me Tender samtycker du till ovanstående.

Force Majeure

Händelser utanför Love me Tender's kontroll , vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att Love me Tender frigörs från Love me Tender's förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.

Betalning

Alla varor förblir Love me Tender's egendom till dess att full betalning sker.

Det pris som gäller är det pris som är satt vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från Love me Tender.

Alla överföringar som utförs genom Love me Tender hanteras och omsätts genom tredje parts dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras över SSL-kryptering. Läs regler och villkor för betalning för valda gateway eftersom de är ansvariga för transaktioner som gjorts.

Cookies

Love me Tender använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Den innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator utan består endast av text. Den kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: "Session Cookies " och kakor som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligen används är "Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen tilldelar vår webbserver din webbläsare en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "sessions-cookie" är lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda Love me Tender utan problem måste du aktivera cookies.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig runt på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfilerna kan tas bort. På Love me Tender används denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer utan någon koppling till personlig information.

Övrig information

Love me Tender förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produktköp utan föregående meddelande. Vid händelse att produkt är utsåld har Love me Tender rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Love me Tender ska också meddela kunden om ersättning eller likvärdig produkt finns tillgänglig.

Tictail AB är inte ansvarig för något innehåll, interaktioner eller överföringar på Love me Tender.

Alla förfrågningar: info@lovemetender.se